stolleprover - helt enkelt annorlunda PR

Regional utveckling

Våra uppdrag att utveckla olika regioner är i regel, men inte alltid, kopplade till regionala flygplatser. Vi är nämligen övertygade om att det är bortkastade pengar att göra dyra broschyrer och flashiga hemsidor om kommunikationerna är obefintliga. Det finns ett dokumenterat samband mellan bra kommunikationer och framgångsrik regional utveckling. Vi har haft förmånen att få utveckla ett flertal regioner där vi kan visa på konkreta resultat. Till skillnad mot många andra så pratar vi inte bara om vad som ska göras, vi deltar också aktivt i genomförandet. Vi anser att mätbara resultat ska vara våra uppdragsgivares självklara rätt.

stolleprover ab
liedbergsgatan 6
352 31 växjö
tel 070-558 26 50
skype stolleprover
email forgrymmadeunge@stolleprover.se
© Copyright stolleprover